PALAMÓS PEIX PERMET ETIQUETAR LES ESPÈCIES PESQUERES LOCALS I REFORÇAR LA SEVA QUALITAT AL LLARG DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓ, DES DE L’ARRIBADA DEL PEIX A LA LLOTJA I FINS A LA SEVA VENDA AL PÚBLIC.

UN NOU PROJECTE DEL PLA ESTRATÈGIC PALAMÓS PEIX PERMET ETIQUETAR LES ESPÈCIES PESQUERES LOCALS I REFORÇAR LA SEVA QUALITAT AL LLARG DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓ, DES DE L’ARRIBADA DEL PEIX A LA LLOTJA I FINS A LA SEVA VENDA AL PÚBLIC.

El pla estratègic Palamós Peix que és impulsat per l’Ajuntament de Palamós-Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors palamosina, amb la participació de sectors econòmics, educatius, sanitaris i científics vinculats amb el municipi, segueix treballant iniciatives amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament local a través del peix desembarcat a la llotja de Palamós i en totes les seves dimensions. L’objectiu d’aquest projecte és contribuir a la millora de la qualitat i l’increment de la traçabilitat i el control del producte subhastat a la llotja de Palamós, diferenciant totes aquelles espècies que compleixin amb uns estàndards de qualitats recollits en el reglament intern de la Confraria de Pescadors de Palamós, i garantint aquesta màxima qualitat al consumidor. - PALAMÓS PEIX PERMET ETIQUETAR LES ESPÈCIES PESQUERES LOCALS I REFORÇAR LA SEVA QUALITAT AL LLARG DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓ, DES DE L’ARRIBADA DEL PEIX A LA LLOTJA I FINS A LA SEVA VENDA AL PÚBLIC.

Amb aquesta iniciativa es permet distingir, des de l’arribada a la llotja fins a la venda al públic, les espècies que compleixen amb els requisits de qualitat i traçabilitat recollits en el reglament intern de la Confraria de Pescadors de Palamós.

By admin